Mobilní hospic Justýnka

Cílem hospicové péče je, aby nemocní netrpěli nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstali osamoceni a aby byla zachována jejich lidská důstojnost.

Co je to mobilní hospic?

Mobilní neboli domácí hospic je tým pracovníků, kteří poskytují komplexní péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stadiu onkologického nebo jiného onemocnění a rodinám, které o ně pečují a  je zaměřená hlavně na kvalitu jejich života.

Cílem hospicové péče je, aby nemocní netrpěli nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstali osamoceni a aby byla zachována jejich lidská důstojnost.

Naše služby

Domácí hospicová péče

Domácí hospicová péče všestranně podporuje rodiny, které na sebe převezmou péči o…

Sociální služby

Pomoc při zprostředkování příspěvků na péči.

Půjčovna pomůcek

V rámci naší služby poskytujeme všechny pomůcky zdarma. Pomůcky pro veřejnost zapůjčujeme dle daného…

Podmínky přijetí do péče

Domácí hospicová péče vychází z úcty k člověku, jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Zajišťuje nemocnému úlevu od nesnesitelných bolestí, přistupuje s respektem k jeho lidské důstojnosti a zajišťuje, aby v posledních chvílích života nezůstal osamocen.

Podmínky přijetí:

  • závažné neléčitelné onemocnění v konečné fázi
  • ukončená nebo odmítnutá aktivní léčba
  • poskytnutí lékařské zprávy o onemocnění
  • doporučení praktického nebo jiného ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové péče
  • informovaný souhlas pacienta
  • vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče
  • souhlas s ceníkem služeb
  • minimálně jedna pečující osoba, zajišťující nepřetržitou péči
  • dojezd v okruhu do 30km od Ludéřova

Napsali jste nám

Rádi bychom se s Vámi podělili o dopisy napsané rodinami klientů.

Obsah těchto dopisů nás těší a ujišťuje o smysluplnosti naší práce. Cítíme, že by se mohly stát povzbuzením i pro ty, kteří na naše stránky zavítají ve chvíli, kdy sami hledají pomoc v péči o někoho ze svých blízkých. Tyto řádky svědčí  také o odvaze a obětavosti jejich pisatelů, protože jsou to oni, kdo umožnili svým drahým prožít  závěr  jejich života doma. To oni na prvním místě zasluhují obdiv a uznání.

Slova díků za pomoc, kterou jim náš hospic poskytl, tak směřují nejen k hospicovému týmu, ale také ke všem, kteří  jakýmkoliv způsobem naši službu podporují.

Děkujeme.