Jak nám můžete pomoci?

Domácí hospic Justýnka z. ú. je nezisková organizace. Provoz našeho ústavu je zcela závislý na finančních darech, sbírkách, nadacích.
Budeme vděční za jakoukoliv částku, byť i  malou.
Nejvýznamnější podporou jsou pro nás pravidelné dary, o kterých víme, že s nimi můžeme počítat.

Jak podpořit

Pokud jste se rozhodli podpořit mobilní hospic finančním darem,
prosíme o zaslání prostředků na naše číslo účtu:

234767837/0600

a to jednorázově nebo trvalým příkazem.
Do poznámky k platbě napište DAR.

Žádost o potvrzení přijetí daru

3 + 6 =

Další pomoc

Všechny dary zodpovědně a s velkou vděčností využijeme na péči o naše klienty. Na každý dar Vám rádi vystavíme darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru, který si můžete odečíst  od daňového základu.

Je také možné nás podpořit i modlitbou, kterou naše služba tolik potřebuje.

Děkujeme za vaši podporu.