O nás

Co je to mobilní hospic?

Mobilní neboli domácí hospic je tým pracovníků, kteří poskytují komplexní péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stadiu onkologického nebo jiného onemocnění a rodinám, které o ně pečují a je zaměřená hlavně na kvalitu jejich života.

Cílem hospicové péče je, aby nemocní netrpěli nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích nezůstali osamoceni a aby byla zachována jejich lidská důstojnost.

Poslání mobilního hospice Justýnka

  • zajišťovat kvalifikovanou pomoc nemocným s nevyléčitelným onemocněním v konečném stadiu a umírajícím v posledních měsících jejich života
  • prosazovat úctu k lidskému životu ve všech jeho stádiích a respektovat lidskou důstojnost v závěru života
  • spolupracovat s dalšími státními, nestátními, zdravotnickými i jinými institucemi a jednotlivci, se kterými  je spolupráce nezbytná pro naplňování  poslání ústavu
  • napomáhat v péči o členy rodiny a blízké osoby  nevyléčitelně nemocných umírajících  i zemřelých, a to zejména po stránce duševní, popř. duchovní
  • vzdělávat a zlepšovat informovanost veřejnosti o kvalitní paliativní péči

Činnost mobilního hospice Justýnka

  • poskytování domácí zdravotní péče podle zákona  372/2011Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • duchovní a pastorační péče
  • půjčovna zdravotnických pomůcek

Náš tým

Petra Tylová

ředitelka, spoluzakladatelka

Veronika Navrátilová, DiS.

vrchní sestra, zakladatelka

Bc. Veronika Břoušková

odborný garant, zdravotní sestra, dobrovolník

Radek Tyl

technický pracovník, spoluzakladatel, dobrovolník

Antonín Navrátil

technický pracovník, spoluzakladatel, dobrovolník

Karel Břoušek

technický pracovník, dobrovolník

doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.

lékař

Kněz

duchovní  služba