Dne 7.10. 2022 proběhla hodová mše svatá v kapli Panny Marie Růžencové, kde byla představena  litanie pro hospic Justýnka. Závěrečnou modlitbu vytvořil biskup Mons. Antonín Basler. Poté se konala  II. hodová veselice v kulturním domě v Ludéřově.