MUDr. Marie Svatošová  oslavila v pražském kostele sv. Karla Boromejského své 80.narozeniny. Po mši svaté sloužené biskupem Wasserbauerem následovalo přátelské setkání v přilehlém sálku nemocnice sv. Karla Boromejského, kde jsme za náš hospic mohly oslavenkyni popřát. Přítomni byli zástupci mnoha hospiců z celé ČR i Slovenska.