Zástupci mobilního hospice Justýnka ve složení Veronika Navrátilová s manželem Antonínem a MUDr. Miroslav Kala s manželkou Vladimírou navštívili 14. 10. 2023 Centrum domácí hospicové péče Hořice, kde je přivítali zakladatelé této instituce paní Jana Sieberová a MUDr. Pavel Sieber. Je těžko uvěřitelné, jak skvěle fungující instituci se jim podařilo vytvořit během několika let po skromných a velmi obtížných začátcích. Počty nemocných, o které toto zařízení pečuje, stále narůstají. A nejen to. Díky zkušenostem a nezištné pomoci zakladatelů hořického hospice bylo u nás v různých regionech založeno četné množství dalších hospiců, které s úctou vzhlížejí k hořickému hospici, který se tak pro ně stává trvalou inspirací a vzorem. Vše nasvědčuje tomu, že toto pracovní a velmi přátelské setkání určitě nebylo posledním.