Ve čtvrtek dne 18. ledna 2024 se konala přednáška s názvem „Jakou pomoc lze očekávat od mobilního hospice“. Děkujeme místnímu spolku U nás, z.s., za zapůjčení historických prostor barokní sýpky v Ludéřově, která nám pomohla vřele uvítat přednášející manžele Janu a Pavla Sieberovi z hospice DUHA  a našeho hospicového lékaře doc. MUDr. Miroslava Kalu, CSc. Přednáška byla velmi přínosná pro laickou i odbornou veřejnost a velmi si vážíme, že se zúčastnil i Mons. Antonín Basler. Děkujeme paní Janě Sieberové, jejímu manželovi a panu doktorovi Miroslavu Kalovi, a také všem, kteří se přednášky zúčastnili.