Ceník služeb domácí hospicové péče

Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale převážně z darů a sbírek. Jsme odkázáni na individuální a firemní dárce, granty od státních i  nestátních organizací.

Poplatky

Denní poplatek – 300 Kč/den

Výkon sestry v době pracovního volna nebo klidu a v mimopracovní době od 15.30 – 100 Kč/den.

První návštěva klienta – 500 Kč

Jednorázová návštěva – 300 Kč

*Poznámka: Reálné náklady na komplexní péči na jednoho pacienta na jeden den se pohybují okolo 2500 Kč.

Denní poplatek zahrnuje:

  • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, převazový materiál atd.) a některé léky.
  • zapůjčení zdravotních pomůcek (polohovací postel, kyslíkový koncentrátor, lieneární dávkovač apod.).

Příspěvek na dopravu

  • za jednu návštěvu v Ludéřově  a okolí v okruhu do 5km – 60 Kč
  • za jednu návštěvu ve vzdálenosti  6km až 10km od Ludéřova – 80 Kč
  • za jednu návštěvu ve vzdálenosti  11km až 20km od Ludéřova – 130 Kč
  • za jednu návštěvu ve vzdálenosti  21km až 30km od Ludéřova – 200 Kč

Cena za služby je fakturována vždy ke konci měsíce. Platbu je možné provést hotově nebo převodem na účet.

V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu.