Poslední červencovou sobotu 29.7.2023 se konala II. pěší Svatojakubská pouť z Olomouce do Drahanovic. Celkem dvaatřiceti poutníkům požehnal v kostele sv. Michala olomoucký pomocný biskup, kancléř a generální vikář Arcibiskupství olomouckého Mons. Antonín Basler, který rovněž absolvoval celou pěší pouť až do Drahanovic. Trasa II. pěší Svatojakubské pouti vedla od kostela sv. Michala z Žerotínova náměstí v Olomouci přes Horní náměstí, pokračovala po třídě Svobody a dále přes Čechovy sady a poté ulicemi Na Vozovce, Jílovou, přes starý Neředín, kolem krematoria a dále polními cestami směrem na Vojnice, Těšetice, Rataje, Slatinice až k Lusthózu a ke kostelu sv. Jakuba Většího v Drahanovicích. Celková délka pěší pouti činila 19 km a byla zakončena děkovnou mší svatou obětovanou za poutníky a jejich úmysly, kterou celebroval již zmíněný pomocný biskup Mons. Antonín Basler. Poté bylo připravené občerstvení ve venkovním areálu enviromentální učebny, kterou k tomuto účelu laskavě poskytla paní ředitelka ZŠ a MŠ Drahanovice paní Mgr. Hana Schafferová. Zvláštní poděkování patří samozřejmě otci biskupovi Mons. Antonínu Baslerovi za absolvování celé pěší pouti a celebrování děkovné mše svaté. Rovněž je třeba tímto poděkovat všem poutníkům, kteří se II. pěší Svatojakubské poutě zúčastnili, a to ze všech koutů naší krásné České republiky. Možná stojí za připomenutí, že část poutní cesty vedla tzv.Moravskoslezskou trasou Svatojakubské poutní cesty (přes katastry obcí Ústín,Vojnice,Těšetice), která je součástí evropské sítě Svatojakubských poutních cest vedoucích do španělského poutního místa Santiago de Compostella, kde jsou uloženy ostatky sv. Jakub Většího, patrona našeho farního kostela v Drahanovicích. Letošní II. pěší Svatojakubská pouť se konala pod záštitou Římskokatolické farnosti sv. Michala v Olomouci, obce Drahanovice a Mobilního hospice Justýnka, z.ú.